Jak napisać biznesplan? 4 praktyczne wskazówki

sty 27, 2020 przez

Jak napisać biznesplan? 4 praktyczne wskazówki

Plan na biznes najczęściej powstaje w momencie zakładania własnej działalności. Niektóre instytucje wręcz wymagają przedstawienia biznesplanu, jeśli dana osoba ubiega się o kredyt na dofinansowanie firmy lub dotacje. Co powinien zawierać taki dokument? Jak napisać dobry biznesplan?

Biznesplan – jaki jest jego cel?

Podczas pisania biznesplanu ważne jest, by określić jego cel. Większość takich dokumentów powstaje, ponieważ wymagają tego różnego rodzaju instytucje, np. banki czy urzędy. Biznesplan ma dostarczać informacji o tym, kto zamierza otworzyć firmę, co jest przedmiotem tego przedsięwzięcia, jak ma wyglądać jego realizacja i ile ma to kosztować. Nie ma jednego wzoru na to, jak ma wyglądać taki dokument. Jak napisać dobry biznesplan podpowiada Subasta.pl, gdzie przedstawione są niezbędne informacje na temat tego, co należy w nim zawrzeć.

Plan na biznes – z czego się składa?

Typowy biznesplan można podzielić na kilka części. Zacząć należy od streszczenia i charakterystyki przedsięwzięcia. Następnie warto przybliżyć oferowane produkty i usługi. Koniecznie trzeba też wspomnieć o zarządzaniu firmy i jej pracownikach, warunkach płacowych, formie zatrudnienia itp. W kolejnej części biznesplan powinien być skoncentrowany na analizie rynku i konkurencji w określonej dziedzinie. Nie może też zabraknąć przedstawienia strategii marketingowej i planu finansowego. Jeśli dokument tworzony jest na potrzeby instytucji, warto dołączyć do niego harmonogram realizacji przedsięwzięcia. Z reguły nie jest on obowiązkowy, ale dobrze jest określić termin rozpoczęcia działalności i opisać kolejne etapy jej rozwoju.

Plan finansowy w biznesplanie

Jedną z najważniejszych omawianych kwestii w biznesplanie jest plan finansowy i to na nim należy w szczególności się skupić. Zarówno inwestorów, jak i banki czy urzędy najbardziej interesują finanse. W tej części dokumentu trzeba opisać źródła finansowania działalności, planowane przychody i wydatki, a także zyski, jakie przedsiębiorca planuje osiągnąć.

Najczęściej plan finansowy obejmuje pierwsze 2 lata działalności firmy. Można przygotować go, biorąc pod uwagę miesiące lub kwartały. Należy omówić perspektywy sprzedaży, nakłady inwestycyjne, stworzyć zestawienie stanu posiadania firmy, plan przepływów pieniężnych, a także rachunek zysków i strat. Tak przedstawiony plan finansowy daje obraz funkcjonowania przyszłej działalności.

Działania marketingowe w biznesplanie

Jak już zostało wspomniane, strategie marketingowe powinny zostać przedstawione w biznesplanie. Dzięki temu czytający dowie się, w jaki sposób będą sprzedawane produkty lub usługi i do kogo będą one skierowane. Plan marketingowy opisuje metodę dotarcia do klientów, ale i koszty, jakie będą z tym związane. Przedstawiając tę strategię, przedsiębiorca powinien opisać, jak będzie informował potencjalnych kupców o swojej działalności, z jakich form reklamy skorzysta, omówi konkurencję na rynku i ich ewentualną reakcję na pojawienie się nowego biznesu. Ważne w tej części jest także skupienie się na formach pozycjonowania produktu lub usług pod względem konkurencji działającej już w określonej branży.